Wit Tales

0
980
Geguritan

Wit tales kang manglung gunung Menoŕeh iku katon ngawe-awe
Dakjalukaja nglolosi otot balung nalika mendhung tanpa udan
Coba cacahna ukegane angin kang kang suwe dolanan kembang menur
Ing sela-selane galengan jagad ijo royo-royo iku
Kok simpen mangsa gàroh kepulet bun parak esuk
Lilana dakjumput banyu bening kang koclak ing ereng-erenge kelir
Saduruge pupusmu gogrog tumuju sangkan paran
Wit takes satengker iki kebak godhong gumeter
Nyadhong obahing ati kang asring abang dientha putih
Tadhahana lelakon sing wiwit ngonclang

(Suwardi Endraswara/ Yogyakarta – 2018)

Djakalodang.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here