Wit Langit Oyoding Segara

0
900
Geguritan

Dakjaluk kanthi adreng wit langit
Kang ngoyod tekan segara
Bisa ngeyubi lelakon
Nalika wong2 wiwit dolanan godhongmu
Methik kembang sumpingmu tanpa kendhat
Kulak tembung adol rasa kamanungsan
Wit langit wartakna angin kang bisa ngedhem sumelehing nalar
Kang kadhang ketliweng mendhung
Oyoding rasamu tunjemna nganti tekan ati
Kang jembar segarane
Ngilak-ilak kaya nalika manuk putih
Ngendhog ing awang-awang lungit
Wit langit oyoding segara wedhi
Glindhingna laku jantraku kareben bisa maca polahing pang-pang garing
Aku kepengin nadhahake tangan geter
Kareben bisa waspada nalika ana gogroging godhong salamba

(Suwardi Endraswara/Bali-Makassar 14 Nop 2018)

Djakalodang.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here