Tanpa Daya

0
1132
Geguritan

Basa lungitmu ngelus pangrasa

lan cakrawala kalepyan

mega kosihir dadi roti tawar

banjur kopangan kanthi ngrangsang

sapa kowe

kasektenmu jejogedan

mulasara alam

dak etung cacahe lintang

kaya Abunawas ngetung wulu kucing

manther lintang esuk kumawasa

merjayaimpen kang ngulandara

lan sira sing sekti mandraguna

mati tanpadaya dilindhes kasunyatan

(Aris P)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here