Monday, January 20, 2020
Home Tags Seni

Tag: seni

Pameran Seni Rupa ‘Ingredient’ Ajang Kreasi lan Inovasi Seniman Mudha

Pameran seni rupa ‘Ingredient’ minangka salah sijine upaya kanggo mangerteni sawijine proses karya seni rupa. Uga minangka jawaban saka pitakonan sing asipat...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Embuh

Dasanama: Komodo

Tanpa Daya

HOT NEWS