Tuesday, July 14, 2020
Home Tags Djaka lodang

Tag: djaka lodang

Tak Kira Dolanan

DjakaLodang - Sebut wae garwane kancaku sing lagi nampa musibah asmane Mbak Selvi. Mbak Selvi dadi korban tabrak lari ana ing...

Saka Bali Tresnaku Semi

Dening : Tatiek Kalingga Sawise ilang kontak puluhan taun, ora dinyana ora dikira kaya kesiram udan...

PWI DIY Ngadani KLW lan UKW VII: Dewan Penguji saka PWI...

Persatuan Wartawan Indonsia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta nggelar Karya Latih Wartawan (KLH) lan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kang kaping VII. Dene UKW minangka uji kompetensi...

Dasanama: Komodo

Jeneng liya saka Komodo  (Latin: Varanus komodoensis) yaiku  Biawak Komodo utawa  Ora.  Saka tembung komodo, biawak komodo utawa  Ora iki bisa  dirumpaka sakehe tembung...

Embuh

Tetesing banyu udan lan tetesing eluh Samya ngruket Sepining awak kang sarwa bingung

Tanpa Daya

Basa lungitmu ngelus pangrasa lan cakrawala kalepyan mega kosihir dadi roti tawar banjur...

Ndak Antu

Dening : Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id Liwat larikane gurit Ndak suntak rasa Kang tansah gawe lara Gurit perih iki dadi seksi urip Sanajan pait...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...

Gandarwa Ing Gedhong Percetakan

Pengalaman ing donyane kang ora kasat mripat iki dialami dening adhine penulis sebut wae jenenge Edwin, dheweke makarya ing Percetakan kang suwene...

Dijegal Sing Tunggu Gedhong Kost

Donyane gaib iku ana, sebab Gusti Kang Maha Kuwasa nyipta donya gaib lan nyata. Kanggo saperangan para maos kang ora percaya sumangga,...

Ana Tangis Ing Omah Bubrah

Kahanan kang bakal takbabar iki nyata dudu crita ngayawara.  Sandhing omahku ana omah suwung kang suwene wis kurang...

GKBRAA Paku Alam X: Paring Panyengkuyung Kesi (Kalurahan Siaga)

Budaya urip sehat ing lingkungan kang sehat pancen penting lan perlu dadi padinan kang wajib ditindakake. Apamaneh saiki ngrembaka kabudayan praktis  sarwa...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS