Tuesday, July 14, 2020
Home Tags Cerkak

Tag: cerkak

Saka Bali Tresnaku Semi

Dening : Tatiek Kalingga Sawise ilang kontak puluhan taun, ora dinyana ora dikira kaya kesiram udan...

Tembang Tresna

Nalika mega sore ing sisih kulon ngrenggani langit semburat kuning nyebar sunare, kahanan jagad saisine rinengga cahya emas....

Lakon Kebak Wadi

“Ora mungkin Jeng, yen aku bakal kena pelet tukang pijet. Apamaneh aku ngerti banget atine ala ngluwihi gendruwo,...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Ana Tangis Ing Omah Bubrah

Senthir

Embuh

HOT NEWS