Tuesday, June 2, 2020
Home Tags Budaya

Tag: budaya

Pameran Seni Rupa ‘Ingredient’ Ajang Kreasi lan Inovasi Seniman Mudha

Pameran seni rupa ‘Ingredient’ minangka salah sijine upaya kanggo mangerteni sawijine proses karya seni rupa. Uga minangka jawaban saka pitakonan sing asipat...

Embuh

Tetesing banyu udan lan tetesing eluh Samya ngruket Sepining awak kang sarwa bingung

Tanpa Daya

Basa lungitmu ngelus pangrasa lan cakrawala kalepyan mega kosihir dadi roti tawar banjur...

Ndak Antu

Dening : Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id Liwat larikane gurit Ndak suntak rasa Kang tansah gawe lara Gurit perih iki dadi seksi urip Sanajan pait...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...

Ana Tangis Ing Omah Bubrah

Kahanan kang bakal takbabar iki nyata dudu crita ngayawara.  Sandhing omahku ana omah suwung kang suwene wis kurang...

Paguyuban Dhadhung Awuk Ngudi Laras Nglestarekake Seni Budaya Lawas

Dhadhung Awuk klebu kesenian tradhisionil kang wis langka lan lawas, malah seni budaya siji iki wis arang banget digelar. Sanajan kesenian kang...

Tembang Tresna

Nalika mega sore ing sisih kulon ngrenggani langit semburat kuning nyebar sunare, kahanan jagad saisine rinengga cahya emas....

Lakon Kebak Wadi

“Ora mungkin Jeng, yen aku bakal kena pelet tukang pijet. Apamaneh aku ngerti banget atine ala ngluwihi gendruwo,...

Suket Grinting

Daktitipke nafasku seseg ing ledhunge suket grintingKang kumlepat adreng rumambat ing watu karang irengAmrih kasembadan lembuting bun esuk klakon maca kumitire wengi...

Wit Tales

Wit tales kang manglung gunung Menoŕeh iku katon ngawe-aweDakjalukaja nglolosi otot balung nalika mendhung tanpa udanCoba cacahna ukegane angin kang kang suwe...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Suket Grinting

Wit Tales

Embuh

HOT NEWS