Tuesday, July 14, 2020
Home Tags Bahasa jawa

Tag: bahasa jawa

Tanpa Daya

Basa lungitmu ngelus pangrasa lan cakrawala kalepyan mega kosihir dadi roti tawar banjur...

Warung Mangan Nyalawadi ing Wadhuk Gajah Mungkur

                Senanjan jaman wis modhern, nanging kedadean nyalawadi sing ana sesambungane klawan ‘alam liya’ nyatane isih lan akeh sing ngalami. Salah siji kaya sing...

Ndak Antu

Dening : Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id Liwat larikane gurit Ndak suntak rasa Kang tansah gawe lara Gurit perih iki dadi seksi urip Sanajan pait...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...

Gandarwa Ing Gedhong Percetakan

Pengalaman ing donyane kang ora kasat mripat iki dialami dening adhine penulis sebut wae jenenge Edwin, dheweke makarya ing Percetakan kang suwene...

Dijegal Sing Tunggu Gedhong Kost

Donyane gaib iku ana, sebab Gusti Kang Maha Kuwasa nyipta donya gaib lan nyata. Kanggo saperangan para maos kang ora percaya sumangga,...

GKBRAA Paku Alam X: Paring Panyengkuyung Kesi (Kalurahan Siaga)

Budaya urip sehat ing lingkungan kang sehat pancen penting lan perlu dadi padinan kang wajib ditindakake. Apamaneh saiki ngrembaka kabudayan praktis  sarwa...

Paguyuban Dhadhung Awuk Ngudi Laras Nglestarekake Seni Budaya Lawas

Dhadhung Awuk klebu kesenian tradhisionil kang wis langka lan lawas, malah seni budaya siji iki wis arang banget digelar. Sanajan kesenian kang...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Senthir

Ndak Antu

HOT NEWS