Suket Grinting

0
1146
Geguritan

Daktitipke nafasku seseg ing ledhunge suket grinting
Kang kumlepat adreng rumambat ing watu karang ireng
Amrih kasembadan lembuting bun esuk klakon maca kumitire wengi tintrim
Suket grinting kang mucuk bung iki
Dakcandhi nurut cecringihing watu karang
Nalika kedohan ombak tipis nguber kautaman
Dakrasa sengseming suket grinting ngemuli sepining plataran kumlebat
Coba undangen kridhane ombak kang kepalang plengkunge srengenge
Daksawang suket grinting sakpupus saya ngegla ngungak lakuning mangsa kang saben wektu kepunggel angin
Dakrasa, suket grinting nganti garing miyak wenganing rasa sumandhing liring
Suket grinting kang rumambat nglentrih kekitrang nyadhong satengker geter
Nalika kumledhang wewayanganmu mung tumungkul tandhes
Banget nunjem methuk gagat rahina

(Suwardi Endraswara/ Bali, 13 Nop 2018)

Djakalodang.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here