Saka Bali Tresnaku Semi

0
1072

Dening : Tatiek Kalingga

Sawise ilang kontak puluhan taun, ora dinyana ora dikira kaya kesiram udan ing mangsa ketiga.  Kaya tegal garing kang kejugrugan gunung es, adhem, ayem, tentrem raga kang suwe tanpa rasa. Ana pitakon ing jero batin, geneya  bisa nemokake nomer telpon kang katone pancen ora guna tumrap priya kang wis dadi wong super sibuk ing donya. Nanging pancen kaya ngono kahanan kang sanyatane.

Dina kuwi ora ana udan ora ana angin, Surya kang wis suwe ilang ora ana kabare kirim WA (WhatsApp) marang Embun wanita kang wis tepung becik karo Surya. WA mau unine, “Piye kabare?”. Kiriman kuwi cekak ya mung takon kabar kuwi ora ana liyane.

Embun ora gagas WA kang ora cetha, apamaneh ora ana jeneng pengirime. Wanita kang wis tepung  karo Surya jalaran akeh ketemu ing acara kang magepokan karo kabudayan. Mung wae antarane Surya lan Embun ora nate nelakake rasane, apamaneh Surya klebu priya kang duwe pengaruh ing masarakat utawa istilahe kang kondhang public figure mula Embun uga ngati-ati.

Handphone Embun pranyata ana kiriman saka nomer kang padha, “Piye kabare?”, nanging WA kang kapindho banjur dijawab Embun cekak, “Nomeripun sinten?”

Ora watara suwe ana wangsulan mlebu, “Aku, Surya.” Atine Embun ana geter seje kang ora nate dirasakake sadurunge. Jalaran saka wangsulan WA kang kandha yen kang kirim wingi jebul Surya, kanca kang wis suwe ora ana kabare. Ing batine Embun kandha, “kok atiku dheg-dhegan ora kaya biyasane.”

Kanthi ati kang campur adhuk, Embun nyoba mangsuli, “Lho, kok kadingaren to mas. Kok panjenengan oleh nomerku saka sapa, Mas.”

“Wis suwe aku goleki, HPku ilang. Banjur aku takon-takon, lagi wingi aku oleh nomermu,” wangsulan kang katon kaku lan ora ana rasa saka priya jeneng Surya.

Satemene antarane Surya lan Embun pancen ora ana rasa apa-apa, sebab Surya wis duwe kekasih jenenge Reni. Kekasihe Surya kuwi wanita mapan kang wis cekel gawe gumathok, mula Embun sanajan mambu ati marang Surya ora wani blaka. Nanging ngapa Surya nggoleki nomere Embun yen ora ana rasa, banjur maksude apa kira-kira Surya Pedekate karo Embun.

Wektu kang bakal crita, kahanan kang bakal beberake lakon antarane Surya lan Embun. Kala mangsa padha kirim kabar sawise wis bisa nyambung maneh, nanging Embun ora nyenggol bab Reni sebab jeneng kuwi mung gawe meri. Sanajan satemene Embun dhewe uga nate caket karo priya kanca makarya sebut wae Anton.

Surya uga ngerti menawa Embun lan Anton duwe sesambungan rasa, semono uga Embun uga ngerti menawa Surya caket karo Reni kang isih nunggal sedesa. Merga kahanan sesambungan Embun lan Anton pedhot, apamaneh Anton wis dijodhokake karo Atik pilihan ibune.

Saiki kahanane Embun pancen jomblo alias ora duwe pacar. Nanging kahanane Surya isih pacaran karo Yanti, Embun ora bakal ngrusak sesambungane Surya lan Reni. Apamaneh ngrebut Surya saka Reni, Embun bakal mili manut lakune urip, menawa Surya kuwi pancen ginaris dadi jodhone mesthi bakal kelakon urip bareng.

Nalika Embun lagi nunggu terang sebab sore kuwi udan ngriwis ora mandheg, handphone muni ana telpon mlebu jebul saka Surya, “Embun, aku lagi tugas ana Bali. Kok aku kelingan terus karo awakmu ya, piye durung bali po?” suwara saka suwalike telpon.

“Udan ngriwis durung terang mas, wow saiki tugas ana Bali to. Pirang dina mas? Ya  wis selamat tugas muga sehat ya mas?” wangsulane Embun.

Manut critane Surya, anggone ana Bali seminggu jalaran akeh perusahaan asing kang kepengin kerjasama karo perusahaane Surya. Malah sawise saka Bali isih ana undangan ing Bangka Belitung uga, nanging saka surasane telpon kang diucapake marang Embun ana trubus-trubus kang thukul ing atine Surya.

Pancen wiwit tugas ana Bali, Surya ngrasakake thukule katresnan ing atine mula sawise mulih saka tugas banjur ngajak ketemu. “Embun, saka Bali rasa tresnaku semi. Aku kepengin awake dhewe ora cukup kekancan wae , sebab Reni wis duwe pilihan liya. Ing mburiku dheweke jebul wis gandheng karo Pras kang ora suwe  maneh bakal ningkah. Iki aku jujur, muga-muga awakmu ora nolak kekarepanku, blaka wiwit sepisan ketemu aku pancen duwe rasa karo awakmu,” kandhane Surya nalika ketemu Embun.

“Menawa mas Surya wis mantep, aku mung manut kok mas. Muga-muga rasa kang ana ing atine awake dhewe iki langgeng, lan ora bakal pinisah salawase,” Embun mangsuli semu isin banjur tangane digujengi kenceng lan diarasi Surya kaya ora pengin diculake maneh.

Ngayogyakarta, 20 Nopember 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here