PWI DIY Ngadani KLW lan UKW VII: Dewan Penguji saka PWI Pusat

0
1563
Peserta UKW Muda, Madya lan Utama bareng Penguji (djakalodang.co.id)

Persatuan Wartawan Indonsia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta nggelar Karya Latih Wartawan (KLH) lan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kang kaping VII. Dene UKW minangka uji kompetensi (sertifikasi) kang magepokan karo ‘kemampuan profesionalisme’ wartawan ladhesan tataran profesine. Kegiyatan dileksanakake ing Gedung Sentra Pendidikan (Sendik) kang saiki diganti jeneng  BRI Corporate University  Jl. Kaliurang Km 14 Yogyakarta.

KLW lan UKW  iki ditujokake kanggo Media Cetak, Elektronik lan Online, dene peserta kang kadaptar ing panitia ana wong 38 kedadeyan saka  maneka medhia yaiku  Kresna TV, Tribun , Bernas.id , Djaka Lodang , Jogja TV , Merapi , KR,  Harian Jogja,  TV One , A Golf News,  Sorot Kulonprogo , Bolasport.com, Bolaskor.com, Rumah Jogja Indonesia . Saka 38 peserta uji kang mlebu ing Jenjang Utama ana wong 5, Jenjang Madya 5 lan liyane melu ing Jenjang Muda.

Karya Latih Wartawan dileksanakake Kemis, 6 Desember 2018 kang dibukak dening Ketua PWI DIY, Drs. Sihono HT, M.Si, sabanjure diadani paparan bab ‘Kaidah Dasar Jurnalistik dan Bahasa Jurnalistik’ dening Dra. Esti Susilarti, M.Pd kang diterusake paparan kang kapindho dening Drs. Hudono bab ‘Kode Etik, Rambu Hukum Pers untuk Menjaga Profesionalitas Wartawan’.

Ing acara KLW, peserta wajib melu Ujian Tulis kanthi materi  ‘Kode Etik Jurnalistik’ lan ‘Hukum Pers’, kanggo peserta kang melu  Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dina kuwi langsung nampa ‘Pembekalan Pra UKW kang dipaparake dening Drs. Sihono HT, M.Si.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dileksanakake Jemuwah, 7 Desember 2018 kang dibukak dening Agung Yuendro (Wapinwil) BRI Yogyakarta. Diterusake ujian kanggo peserta Jenjang Muda, Madya lan Utama.

Para Dewan Panguji saka PWI Pusat yaiku Hendro Basuki SE, MBA, MM, Endro S. Efendi, SE, Cahyonoadi Raharjo Sukoco, S.Sos, Syamsul Huda. S.Sos, M.Si, lan Muhammad Noeh Hatumena.

Materi UKW kanggo Jenjang Muda, Madya lan Utama kanthi materi kang seje,  saka kang paling gampang bab liputan nganti tekan kang paling jero anggone ngedhuk materi kang bakal disuguhake marang para maos.

Conto materi kang kudu dirampungake dening peserta UKW jenjang Madya yaiku 1. Rapat Redaksi karo Jenjang Muda, 2. ‘Mengidentifikasi Koordinasi Liputan’ ( nemtokake ema, Topik, Acuan, Angle (Sudut Pandang), Narasumber, Anggaran Biaya, Nilai Berita, Visi Misi). 3. Ngrancang Isi Rubrik, 4. Nulis Featur, 5. Nyunting Berita ( Berita Wartawan Muda, Judul, Struktur Kalimat, Narasumber, Akurasi Data lan Kode Etik Jurnalistik). 6. Analisis Bahan Liputan Terjadwal, 7. Evaluasi Liputan ( rapat karo Utama, Berita Masuk/Tidak neng medhia liya, Evaluasi obyektif berita). 8. Fasilitasi Jejaring (jeneng narasumber 20, Jabatane, lan Nomer telpon). Kuwi saperangan conto ujian kang ditindakake dening peserta Jenjang Madya. Semono uga kang ditindakake dening peserta Jenjang Utama lan Muda, kabeh diuji ana ing ngarepe penguji  saka PWI Pusat kanthi  jujur, terbuka  lan ora ana rekayasa.

Ing acara penutupan ditandhesake dening Cahyonoadi Raharjo Sukoco, S.Sos saka PWI Pusat, “ Kanggo peserta kang durung lulus ing Ujian Kompetensi Wartawan wektu iki aja nganti cilik ati lan tetep semangat, sebab isih akeh wektu kanggo melu ujian maneh. Nanging kanggo peserta kang diumumake lulus ing UKW VII iki bisa jaga harkat martabat wartawan, sebab sertifikat wartawan berkompeten bisa dicabut menawa nerjang etika jurnalistik lan nindakake kang nerjang hukum.”

Tatiek Kalingga (djakalodang.co.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here