Pameran Seni Rupa ‘Ingredient’ Ajang Kreasi lan Inovasi Seniman Mudha

0
8967
Heri Dono ngrembug seni rupa karo para seniman

Pameran seni rupa ‘Ingredient’ minangka salah sijine upaya kanggo mangerteni sawijine proses karya seni rupa. Uga minangka jawaban saka pitakonan sing asipat polemik tumrap seniman, apa lan kepriye para seniman perupa bisa njumbuhake sakabehe ide sing magepokan karo nemtokake pilihan sajrone makarya seni.

Pameran seni rupa ‘Ingredient’ kang digelar ing ‘Limanjawi Art House’ iki mujudake titik ketemune seniman seni rupa pitu sing makarya kanthi ide lan kreasi karya sing prosese beda-beda. Seniman mudha pitu sing isih nggegulang ilmu ana ing perguruan tinggi seni rupa iki yaiku Andi Waskito, Diana Puspita Putri, Jaka Utama, Muhamad Yakin, Utami Atasia Ishii, Widi Pangestu Soegiono lan Yogi Septifano.

Proses makarya seni rupa para seniman mudha mau ora uwal saka mekar ngrembakane lan majune teknologi komunikasi jaman saiki, sarta kepriye karya-karya seni mau digawe. Para seniman mudha mau sajrone nggarap kreasi seni kanthi karya-karya seni rupa sing dipajang ana ing pameran iki wis bisa ngolah unsur-unsur (‘ingredient’) sing ana ing sakubenge dadi sawijine karya seni rupa.

Kaya sing diayahi salah sijine seniman seni rupa pasarta pameran, Utami Atasia Ishii, sing  duwe inovasi lan kreasi sajrone makarya seni rupa amarga oleh inspirasi saka wujud-wujud sing dideleng ing ‘jagad mikro’ (sing mung bisa dideleng nganggo piranti mikroskop), lan wujud-wujud mau digambar ana ing karya-karya lukisane. Wujud-wujud mikroba, jamur lan unsur-unsur mikro liyane sing ora bisa dideleng kanthi mripat sawantah, tetela duwe wujud kang endah lan nengsemake yen digambar sajrone lukisan-lukisan. Sanajan, lukisan-lukisan karyane mau satleraman kayadene lukisan-lukisan abstrak lan ora saben wong bisa nikmati kaendahane.

Ana maneh seniman sing kreasine merga oleh inspirasi saka ‘street art’ utawa seni grafis ing tembok-tembok pinggir dalan kaya sing katindakake dening Yogi Septifano. Dene Jaka Utama karya lukisane inspirasine saka kaendahan taman. Widi Pangestu Soegiono karya senine oleh inspirasi saka bahane yaiku bubur kertas (paper pulp). Lan isih akeh maneh karya-karya seni rupa sing dipamerake iki kanthi inspirasi saka apa sing para seniman mau ndeleng lan ngrasakake ing papan sakubenge.

Manut Heri Dono, seniman sing kagungan ‘Studio Kalahan’ ing Gamping, Sleman Yogyakarta sing mbukak pameran iki, bab sing narik kawigaten ana ing pameran iki yaiku kepriye karya seni rupa mau digawe. Para seniman ngadani riset lan verifikasi minangka upaya eksplorasi sajrone makarya seni kontemporer kanthi dhasar pluralisme utawa kemajemukan. Para seniman mau sajrone makarya seni rupa ana sing ngeksplorasi saka bahane lan ana sing ngeksplorasi saka swasana sakubenge.

Umar Chusaeni, sing kagungan Limanjawi Art House mratelakake, omah seni iki ing taun sing kaping-9 iki wis nggelar luwih saka kaping 30 pameran seni rupa, kang sinartan para seniman saka jero lan njaban negara. Pameran sing digelar iki wis diapresiasi dening para seniman lan wisatawan, sing uga dirawuhi para pengamat seni rupa. “Limanjawi Art House tansah ngupaya mamerake karya-karya seni rupa sing apik,” panandhese. Dheweke ngajab, mundhake wisatawan sing teka ing Borobudur mengkone, bisa dadi kalodhangan tumrap para seniman kanggo ngundhakake karya-karyane. Pameran seni rupa ‘Ingredient’ ing Limanjawi Art House dhusun Tingal Kulon desa Wanurejo, Borobudur, sing dibukak Heri Dono iki digelar wiwit tanggal 11 Mei nganti 11 Juni 2018.*** (Amat Sukandar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here