Ndak Antu

0
1208
Geguritan

Dening : Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id

Liwat larikane gurit
Ndak suntak rasa
Kang tansah gawe lara
Gurit perih iki dadi seksi urip
Sanajan pait ing ati
Lair kudu gumuyu
Pesthi wis ginaris
Ora bakal endha
Setya tuhu ing kalbu
Tinatah emas ora luntur
Ati tetep manunggal
Sineksen Sang Hyang Wikan

Candiwinangun, 9 Desember 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here